Bản quyền

Chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm trang eb carmudi.vn ("Trang web") được vận hành bởi CAR CLASSIFIEDS COMPANY LIMITED (sau đây được gọi là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").


Hạn chế về sử dụng các tài liệu
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, trên Trang web, nội dung thông tin trên Trang web và tất cả thiết kế của trang web, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn chữ, văn bản, biểu họa, phần mềm, ảnh, phim, nhạc, âm thanh, và sự chọn lựa và sắp xếp chúng, và tất cả trình biên dịch, mã nguồn cơ bản và phần mềm sẽ thuộc về sở hữu của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Trang web cũng được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và hiệp ước quốc tế. Carmudi là thương hiệu đã được đăng ký.

Tất cả tài liệu (bao gồm bất kỳ nội dung, phần mềm và cả các dịch vụ) có trên Trang web này là tài sản của CAR CLASSIFIEDS COMPANY LIMITED, các công ty con, các chi nhánh và / hoặc bên thứ ba được cấp phép.
Bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và các nhãn hiệu phân biệt khác trên trang web đều là tài sản của CAR CLASSIFIEDS COMPANY LIMITED. Không tài nguyên nào trên trang web này được tái tạo, tái bản, sao chép, cài đặt, đăng, truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bằng bất kỳ hình thức nào.

Ngoại lệ duy nhất liên quan đến hành động "tải về" (được định nghĩa là sự truyền tải dữ liệu sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông từ Trang web) một bản sao của tài nguyên chỉ dành cho sử dụng cá nhân, thỏa các điều kiện sau:

(a) Tất cả bản quyền và quyền sở hữu khác phải được giữ nguyên vẹn, (b) Tài nguyên liên quan không được sử dụng để đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu của chúng tôi, và (c) Không được sửa đổi tài nguyên liên quan, (d) Tài nguyên liên quan không được tiến hành tải về tài nguyên theo số lượng đến một cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu trên bất kỳ trang web hay mạng lưới nào khác cũng theo đó bị nghiêm cấm. Nhóm Carmudi có quan điểm nghiêm túc về vấn đề vi phạm bản quyền và chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động bao gồm thực thi thủ tục pháp lý để chống lại bất kỳ cá nhân nào vi phạm bản quyền.